Botulisme-slachtoffers

Deze meeuw is één van de vele botulisme-slachtoffers die we op dit moment ophalen.
 
Zijn we op tijd, dan is de overlevingskans van de vogel groot. Wij beginnen dan ook al op de ambulance, tijdens het vervoer, met het doorspoelen van de zieke vogel. Dit doen we met een speciaal daarvoor bestemd slangetje. Ga dit echter niet thuis zelf doen, want wanneer je het verkeerd doet, dan is de kans op overlijden van de vogel groot! Wij krijgen regelmatig instructie van vogelopvang de Toevlucht over het doorspoelen van vogels.
 
De ziekte veroorzaakt verlamming, met alle gevolgen van dien. De vogel komt om door verdrinking in het water, waardoor weer watervervuiling ontstaat.
Of de zieke vogel wordt al levend aangevallen door roofvogels, omdat het zich niet meer kan verweren en/of kan vluchten.
 

Door het ophalen van zieke vogels vergroten we niet alleen de overlevingskans, maar zorgen we er ook voor dat het water niet (verder) vervuild raakt waardoor verder besmetting geminimaliseerd wordt.

Zie je een levende, zieke vogel, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Je helpt ons enorm wanneer je de vogel voor ons veiligstelt in bv. een doosje o.i.d. Maar let op: doe dit niet bij grote vogels zoals reigers, ganzen of zwanen! Pas bij meeuwen goed op, want ze kunnen flink bijten.

Overleden vogels in het water en/of vervuild water kan je melden bij Waternet via 0900 – 93 94.

 
Ondanks alle inspanningen heeft deze prachtige meeuw het niet gered. “Gelukkig” is hem wel een langere en ergere lijdensweg bespaard gebleven…