Is je huisdier ziek en heb je weinig geld?
Moet je huisdier naar de dierenarts en heb je een stadspas met groene stip? Dan kun je gebruik maken van de Amsterdamse Dierenhulp aan Minima (ADAM-regeling).

De Gemeente Diemen is ook van start gegaan met deze aanbieding. Diemenaren met een stadspas met groene stip kunnen nu ook gebruik maken van deze aanbieding. Onderstaande informatie is daarom vanaf nu ook van toepassing op Diemenaren met een stadspas.

Gratis consult
Door deze regeling kun je één keer gratis en voor één huisdier naar de dierenarts voor een consult. Dit geldt voor alle soorten huisdieren. De dierenarts zal je nooit om een bijdrage voor het eerste consult vragen.

Korting op de behandeling
Als na het consult blijkt dat je huisdier geopereerd moet worden of een andere medisch noodzakelijke behandeling nodig heeft, krijg je hiervan de helft vergoed. De maximum vergoeding is € 300,- per stadspasjaar. Deze vergoeding geldt voor behandelingen die voortvloeien uit het gratis consult.

Gratis steriliseren of castreren
Honden, katten en konijnen kun je gratis laten steriliseren of castreren, als de kosten hiervoor  niet hoger zijn dan € 100,- Eventuele kosten boven de € 100,- worden voor de helft vergoed, tenzij de  maximum vergoeding van € 300,- per stadspasjaar al bereikt is.

Aanvragen van een voucher
In opdracht van de Gemeente Amsterdam en de Gemeente Diemen, verwerkt de Dierenambulance Amsterdam de aanvragen. Ook voor meer informatie over de aanbieding kan je bij de Dierenambulance terecht.
Het aanvragen kan telefonisch of per onine formulier. Vraag hier je voucher aan of lees meer over hoe je een voucher kunt aanvragen.

Verplicht chippen van honden, katten en konijnen
Voor alle soorten huisdieren kun je gebruik maken van de regeling.
Honden, katten en konijnen moeten wel verplicht gechipt zijn en op jouw naam geregistreerd staan. Daarmee is jouw huisdier altijd terug te vinden. Indien je huisdier al een chip heeft, dan controleert de dierenarts of het dier ook in de databank geregistreerd staat. Mocht dat niet het geval zijn omdat je dat bent vergeten, dan gebeurt dat alsnog.
Als je hond, kat of konijn nog niet gechipt is, dan dient dit tijdens het consult te gebeuren.
Wanneer je jouw hond, kat of konijn niet wilt laten chippen en registreren, dan kun je geen gebruik maken van de regeling.
Het laten chippen van je hond, kat of konijn door je dierenarts is vanuit de regeling geheel gratis.

Voorwaarden
Je bent Amsterdammer en 18 jaar of ouder.
Je bent eigenaar van het huisdier.
Je bent in het bezit van een stadspas met groene stip.
Je identiteitskaart staat op dezelfde naam als je stadspas.
De behandeling is medisch noodzakelijk. Preventieve behandelingen, zoals  entingen, worden niet vergoed. Je dierenarts bepaalt of een behandeling medisch noodzakelijk of preventief is.
Honden, katten en konijnen krijgen bij het consult verplicht een chip. Het chippen en registreren is geheel gratis en de chip komt op naam en adres van de stadspashouder. Het chippen van andere dieren is niet verplicht en wordt ook niet vergoed.
De regeling geldt voor één huisdier per stadspas per stadspasjaar. Een stadspasjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
De regeling is tijdelijk. Er is een beperkt budget. Als het geld op is, stopt de regeling.
Je vraagt een voucher aan bij de Dierenambulance Amsterdam.

Geldigheid voucher
Het recht op de korting op het consult bij de dierenarts is geen waardebon die je alvast kunt opvragen om later een keer te besteden. De voucher is 3 maanden geldig binnen het stadspasjaar. Indien je geen gebruik van de voucher maakt, vervalt deze automatisch na 3 maanden. Na deze 3 maanden kun je de voucher niet opnieuw meer aanvragen. Gebruik de voucher daarom verstandig: vraag de voucher pas aan als je een gezondheidscontrole voor je huisdier nodig vindt of wanneer je huisdier ziek is en/of je je hond, kat of konijn definitief onvruchtbaar wilt laten maken (castreren of steriliseren).

Naar de dierenarts
Met het vouchernummer dat je na aanvraag ontvangt, kun je zelf een afspraak maken bij een dierenarts in Amsterdam. Je geeft het vouchernummer door aan de dierenarts voor het eerste consult. Neem ook je identiteitskaart, je stadspas en eventueel het dierpaspoort mee. Let op: niet alle dierenartsen doen mee met deze regeling. Kijk hier voor een lijst met deelnemende dierenartsen.

Noodfonds Dierenbescherming
Kun je deze eigen bijdrage niet betalen en leef je op bijstandsniveau, dan kun je mogelijk een beroep doen op het noodfonds van de Dierenbescherming Amsterdam. Je kunt een verzoek indienen voor het fonds voor Daadwerkelijke Dierenbescherming. Meer informatie hierover vind je op de website van de Dierenbescherming Amsterdam  of telefonisch 088 – 811 33 90.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt eigenaren met een huisdier die zelf (tijdelijk) niet financieel of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, als voeding en acute medische zorg. De stichting is een platform voor mensen verkerend in minima situatie die vragen hebben over hun huisdier. Ook maatschappelijk werkers en bewindvoerders kunnen contact opnemen met de stichting voor informatie en te informeren naar mogelijkheden voor steun. Meer informatie vind je op de website van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Telefoonnummer: 06 – 12 66 06 54 (dinsdag t/m donderdag 09.30 tot 16.30 uur).

Rekenvoorbeelden
Hieronder volgen een aantal rekenvoorbeelden. Onderstaande prijzen zijn fictief. Per dierenarts kunnen de prijzen verschillen. Maak daarom vooraf duidelijke afspraken met je dierenarts over de te maken kosten.

Rekenvoorbeeld 1
Stel dat je huisdier een medisch noodzakelijke behandeling nodig heeft nadat je op consult bent geweest bij een dierenarts.
Jouw huisdier, in dit geval een kat, is nog niet gechipt en wordt door de dierenarts gechipt en geregistreerd.
Stel dat die behandelkosten € 225,- zijn.
De Gemeente vergoedt € 182,50.
1e consult; altijd gratis (€ 40,-).
Chippen en registreren; altijd gratis (€ 30,-).
50% van de behandelkosten, in jouw geval is dit € 112,50.
Je betaalt € 112,50.

Rekenvoorbeeld 2
Stel dat je huisdier een medisch noodzakelijke behandeling nodig heeft nadat je op consult bent geweest bij een dierenarts.
Jouw huisdier, in dit geval een hond, is reeds gechipt.
Stel dat de behandelkosten € 750,- zijn.
De Gemeente vergoedt € 340,-.
1e consult; altijd gratis (€ 40,-).
Behandelkosten € 300,- (het maximumbedrag wat de Gemeente vergoedt).
Je betaalt € 450,- (€ 750,- – € 300,-).

Rekenvoorbeeld 3
Stel dat je huisdier een medisch noodzakelijke behandeling nodig heeft, nadat je op consult bent geweest bij de dierenarts.
Jouw huisdier, in dit geval een konijn, is nog niet gechipt en wordt door de dierenarts gechipt en geregistreerd.
Je wilt je konijn tevens definitief onvruchtbaar laten maken d.m.v. sterilisatie.
Stel dat het steriliseren van je konijn bij je dierenarts € 125,- kost.
Stel dat de medisch noodzakelijke behandeling € 135,- kost.
De Gemeente vergoedt € 250,-.
1e consult; altijd gratis (€ 40,-).
Chippen en registreren; altijd gratis (€ 30,-).
€ 100,- + 50% van het restbedrag voor de sterilisatie € 112,50.
50% van de behandelkosten, in jouw geval is dit € 67,50
Je betaalt € 67,50 + € 12,50 = € 80,-.

Rekenvoorbeeld 4
Stel dat je huisdier een medisch noodzakelijke behandeling nodig heeft, nadat je op consult bent geweest bij de dierenarts.
Jouw huisdier, in dit geval een kat, is reeds gechipt.
Stel dat de medisch noodzakelijke behandeling € 165,- kost.
De Gemeente vergoedt € 122,50.
1e consult; altijd gratis (€ 40,-).
50% van de behandelkosten, in jouw geval is dit € 82,50.
Je betaalt € 82,50.

Rekenvoorbeeld 5
Stel dat je huisdier een medisch noodzakelijke behandeling nodig heeft, nadat je op consult bent geweest bij de dierenarts.
Jouw huisdier, in dit geval een hond, is reeds gechipt.
Stel dat de medisch noodzakelijke behandeling € 270,- kost.
Daarbij wil je ook je hond, een teef, laten steriliseren.
Stel dat de sterilisatie bij je dierenarts € 500,- kost.
De Gemeente vergoedt € 440,-.
1e consult; altijd gratis (€ 40,-).
50% van de behandelkosten, in uw geval is dit € 135,-.
€ 100,- + 50% van het restbedrag voor de sterilisatie tot maximaal € 165,-.
De Gemeente Amsterdam vergoedt naast de € 100,- voor het definitief onvruchtbaar maken maximaal € 300,- voor zowel medisch noodzakelijke behandelingen als voor het definitief onvruchtbaar maken, daarom wordt de vergoeding voor de medisch noodzakelijke behandeling en de sterilisatie boven € 100 afgerond naar € 300,-.
Je betaalt € 135,- + € 235,- = € 370,-.