Het werk bij de Dierenambulance Amsterdam wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers, op dit moment circa 100 mannen en vrouwen. Daarnaast zijn er een aantal mensen in dienst. De organisatie wordt aangestuurd door Margje de Jong (directeur/bestuurder) en zij wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht van de Stichting.

In zijn vergadering van woensdag 11 mei 2016 heeft de Raad van Toezicht (RvT) twee nieuwe leden benoemd: Ellen Boelema (met als achtergrond: financiën) en David Heyer (met als achtergrond: marketing en fondsenwerving). De benoeming is voor 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal 1 periode.

Gelijktijdig heeft de RvT afscheid genomen van Ruud Albrecht die de portefeuille financiën vele jaren op deskundige wijze heeft ingevuld.

Ellen Boelema (32) is werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en woonachtig in Amsterdam. Ellen heeft zowel in haar werk als in diverse nevenfuncties veel ervaring met (de controle op) de financiën van publieke en semi-publieke organisaties. Zij is, zowel nu als in het verleden, actief geweest in diverse vrijwilligersorganisaties. David Heyer (47) is manager Nederland bij Hospitaalbroeders, een internationale organisatie die in 54 landen meer dan 400 ziekenhuizen bestiert. David heeft, zowel professioneel als in zijn activiteiten als vrijwilliger, ervaring met vrijwilligersorganisaties en met marketing en fondsenwerving. Daarnaast is hij bestuurslid bij het Instituut Fondsenwerving en publiceert hij over fondsenwerving. Ook  David woont in Amsterdam.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Roxane van Acker (voorzitter)
  • Robert Flos (vice-voorzitter)
  • Eva Povel
  • Ellen Boelema (financiën)
  • David Heyer (marketing en fondsenwerving)

De RvT is erg blij met de versterking van zijn team en dankt Ruud Albrecht voor zijn jarenlange trouwe dienst.