Vergiften zijn stoffen die bij opname of contact met het lichaam schade kunnen toebrengen of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Ze kunnen via de bek (eten, drinken), neus (inademing) of de huid (direct contact) worden opgenomen.

Wat kunt u zien?

  • Plotseling heftig braken, buikpijn, diarree, spierkrampen of ademhalingsstoornissen.
  • Soms zijn de verschijnselen niet zo duidelijk. Het dier is wat rustiger of juist erg druk.
  • Let goed op de omstandigheden, soms zijn er restanten van een gegeten gif te vinden.Er bestaan zoveel stoffen waar een dier heftig op kan reageren, dat we hier niet verder op in kunnen gaan. Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden.

Wat kunt u doen?

  • Haal het gif (plant, medicijnen e.d.) onmiddellijk weg
  • Maak de bek goed schoon door de bek te spoelen met water maar zorg ervoor dat het dier geen water naar binnen krijgt, door de kop goed omlaag te houden.
  • Spoel de vacht, als het om een stof op de huid gaat, goed met stromend water af
  • Probeer te achterhalen wat en hoeveel het dier naar binnen heeft gekregen
  • Neem resten van het gif en/of braaksel mee naar de dierenarts

TIP: schaf een gifwijzer aan bij de apotheek. Hierop staan vele stoffen en ook wat je kunt doen als eerste hulp, b.v. wel/niet laten braken etc.