Trots op wat we doen, wie we zijn en dat we erbij horen! 

Bij de Dierenambulance gaat het om de dieren. Niets meer en niets minder!

De vraag is waarom wij er als Dierenambulance eigenlijk zijn. Waar ligt onze oorsprong en wat bindt ons? Ik maak je graag deelgenoot van mijn gedachten. Het is goed om hierover te praten en na te denken, net als ik; het helpt ons om niet te vergeten wat onze taak is en hoe we deze uit willen voeren.

Onze oorsprong ligt bij de dieren. In de zorg voor het gewonde dier; dáár ligt ons bestaansrecht. Ons grote hart voor dieren is de bron van onze motivatie en van ons handelen.

Deze dierenliefde is de verbindende schakel tussen ons als individuen. Deze verbinding is de drijfveer voor ons om met dieren te werken.

Mensen geven ons zichzelf in de vorm van vrijwilliger of steunen ons financieel om dit te kunnen doen. Om onze bron heen verlenen wij als team – als één familie – diensten en richten we een organisatie in. Binnen het team is ieder individu gelijkwaardig, ongeacht voorkennis en ervaring. Leren in het team is normaal en fouten maken mag. Soms doen we dingen niet goed, die pakken we op en leren daarvan. Zodanig, dat we voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Ik noem dit maar even ‘groeien vanuit de inhoud’.

Onze donateurs en gevers zien wij als vrienden, en onze medewerkers als ambassadeurs. Iedereen maakt deel uit van ons team en familie. Hoe meer vrienden en hoe meer ambassadeurs, hoe beter we er kunnen zijn en blijven voor de dieren. Onze kernboodschap is dan ook dat van ons handelen de dieren beter te dienen worden! Onze ambities leggen we dicht bij onze oorsprong. Ook wij zien economische teruggang, met alle gevolgen van dien.  Ook wij zijn geraakt door een vermindering van subsidies. Dat maakt dat wij keuzes moeten maken. Keuzes die noodzakelijk maar niet gemakkelijk zijn. Maar wat deze keuzes ook zullen worden, wij zullen nimmer onze idealen loslaten.

Ik ben trots op al onze vrienden. Ontzettend bedankt dat je ons financieel steunt! En ik ben trots op al onze vrijwilligers, die wij zien als ware ambassadeurs, die altijd weer klaar staan om de dieren te redden. Dank jullie wel voor al jullie onvoorwaardelijke hulp!

De laatste tijd ontmoet ik meer en meer vrienden en ambassadeurs. Dat zijn leuke, interessante ontmoetingen en we bespreken van alles. Ik vraag ook aan hen wat hun (persoonlijke) drijfveren zijn om ons financieel te steunen of te helpen met ons werk. Eén ding wordt mij telkens weer duidelijk: het gaat om de dieren en niets anders!

Dit geeft mij een warm gevoel en een enorme energie om met z’n allen de schouders er flink onder te zetten.

Met vriendelijke groet,

Margje de Jong
Directeur-bestuurder Dierenambulance Amsterdam