Overige (financiële) hulp

Noodfonds Dierenbescherming

Kan je de eigen bijdrage van de ADAM-Regeling niet betalen en leef je op bijstandsniveau, dan kun je mogelijk een beroep doen op het noodfonds van de Dierenbescherming Amsterdam. Je kunt een verzoek indienen voor het fonds voor Daadwerkelijke Dierenbescherming. Meer informatie hierover vind je op de website van de Dierenbescherming Amsterdam  of telefonisch 088 – 811 33 90.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn steunt eigenaren met een huisdier die zelf (tijdelijk) niet financieel of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, als voeding en acute medische zorg. De stichting is een platform voor mensen verkerend in minima situatie die vragen hebben over hun huisdier. Ook maatschappelijk werkers en bewindvoerders kunnen contact opnemen met de stichting voor informatie en te informeren naar mogelijkheden voor steun. Meer informatie vind je op de website van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn.

Voor dierenartsen/specialisten bij een ernstig ziek of gewond minima huisdier in acute nood is de stichting 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer 06 – 126 606 54.

Voor particulieren, maatschappelijk werkers, bewindvoerders en anderen is de stichting voor vragen over medische steun alleen bereikbaar op woensdag van 9.30 – 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Via de website www.huisdierenwelzijn.nl/medische-steun kan op elk gewenst moment digitaal een steunaanvraag worden gedaan. Belangrijk is de voorwaarden goed door te nemen.