Het werk bij de Dierenambulance Amsterdam wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers, op dit moment circa 125 mannen en vrouwen. Daarnaast zijn er een aantal mensen in vaste dienst. De organisatie wordt aangestuurd door Margje de Jong (directeur/bestuurder) en zij wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht van de Stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Roxane van Acker (voorzitter)
  • Robert Flos (vice-voorzitter)
  • Elleke Frumau (vertegenwoordiging portefeuille Dierenwelzijn)
  • Ellen Boelema (financiën)
  • David Heyer (marketing en fondsenwerving)

Roxane van Acker (1966) is directeur van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Een regionale Bibliotheekorganisatie met 11 vestigingen in Haarlem en omstreken. Zij is gestart in de profit sector (15 jaar KPN) en heeft daarna de overstap gemaakt naar de non-profit sector (IND, Reclassering Amsterdam, Bibliotheek). Roxane heeft ruime algemeen management en bestuurlijke ervaring. In haar jeugd was de boerderij van haar opa en oma haar tweede huis. Daar heeft zij geleerd dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om goed voor dieren te zorgen, zeker in een welvarende samenleving als de onze. In haar rol van voorzitter van de RvT draagt zij met haar werkervaring bij aan een organisatie die dit elke dag in de praktijk brengt.

Robert Flos (1968) werkt als strategisch adviseur en projectleider bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Robert heeft geruime politiek bestuurlijke-ervaring in de Amsterdamse gemeenteraad en een deelraad (16 jaar, tot 2014) waar hij zich ook met dierenwelzijn heeft bezig gehouden en is op dit moment ook bestuurslid van de Stichting Volksbond Streetcornerwork (instelling voor beschermd wonen).

Elleke Frumau (1973) is dierenarts en eigenaar van Dierenkliniek Amsterdam met drie vestigingen in Amsterdam.
Sinds 2003 is Elleke afgestudeerd en na bij een aantal praktijken ervaring opgedaan te hebben, kwam ze in 2009 weer terug bij Dierenkliniek Amsterdam, dit was de eerste werkplek na haar afstuderen. Het voelde meteen als thuiskomen voor Elleke. Nog steeds is dit het mooiste vak dat er is, aldus Elleke. Naast de zorg voor de dieren, komt er ook een stuk zorg voor de eigenaar bij kijken. Het blijft belangrijk om goed voor dieren en mensen te zijn in dit vak. Daar zet Dierenkliniek Amsterdam zich dagelijks voor in.

Ellen Boelema (1984) is namens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gedetacheerd bij de Europese Commissie en woonachtig in Brussel en Amsterdam. Ellen heeft zowel in haar werk als in diverse nevenfuncties veel ervaring met (de controle op) de financiën van publieke en semi-publieke organisaties. Zij is actief geweest in diverse vrijwilligersorganisaties.

David Heyer (1969) is manager Nederland bij Hospitaalbroeders, een internationale organisatie die in 54 landen meer dan 400 ziekenhuizen bestiert. David heeft, zowel professioneel als in zijn activiteiten als vrijwilliger, ervaring met vrijwilligersorganisaties en met marketing en fondsenwerving. Daarnaast publiceert hij over fondsenwerving. Ook  David woont in Amsterdam.

Klik hier voor het reglement voor de Raad van Toezicht.

Bestuur Dierenambulance Amsterdam

Margje de Jong (1970) is sinds april 2016 directeur-bestuurder van de Dierenambulance Amsterdam. Voordat zij bij de dierenambulance kwam werken was zij werkzaam in de vrouwenopvang opvang, waarbij zij onder ander het project “blijf van mijn dier’ leidde, waarbij ook het geweld naar dieren in huiselijk geweld situaties in kaart werd gebracht. Daarnaast was zij projectleider OranjeHuis Amsterdam, een ‘blijfvanmijnlijf-huis’ nieuwe stijl waarin ook huisdieren welkom zijn. De eerste 15 jaar van haar carrière werkte zij in de arbeidsintegratie voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Margje is naast haar werkzaamheden bij de dierenambulance ook bestuurslid van de Federatie Dierenambulances Nederland.

Klik hier voor het Bestuursreglement

Klik hier voor formats bezoldiging bij regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties