Stage bij Dierenambulance Amsterdam

Wij krijgen vaak de vraag van leerlingen en studenten of ze een stage bij ons mogen lopen. Vanwege de heftigheid van onze ritten zijn wij helaas genoodzaakt dit altijd af te wijzen. We kunnen bijvoorbeeld terechtkomen bij een overleden persoon waar wij de kat moeten ophalen, een inbeslagname en werken met kadavers.

Soms hebben we speciale projecten waar een stage wel mogelijk is, bv. bij de jaarlijkse collecteweken in Amsterdam en Diemen.

Zodra wij weer stageplaatsen beschikbaar hebben, plaatsen wij die hier op onze website.