‘Vitale Veterinaire Vrijwilligers’

Ofwel de ‘VVV’

Eenden Dierenambulance Amsterdam

De Dierenambulance Amsterdam draait hoofdzakelijk op diensten die gedaan worden door vrijwilligers. We hebben er meer dan 100. Als u ons volgt via Facebook, Twitter, onze website, in ons blad ‘Onderweg’ of op Instagram dan heeft u een idee wat er allemaal voor de stad wordt gedaan. Voor dier en mens! We handelen meer dan 80.000 telefoontjes per jaar af en we rijden ruim 13.000 keer met onze ambulances uit om onze veterinaire* diensten te verlenen. Voor veel werkzaamheden hebben we afspraken met de gemeente.

We werken samen met dierenopvangcentra, dierenartsen, politie, brandweer, GGD, Rijkswaterstaat, Waternet en tal van andere organisaties. Ook zijn we onderdeel van het calamiteiten en rampen team (CRT) van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.

Ten tijde van de coronacrisis zijn landelijk dierenambulances niet aangemerkt als een vitale beroepsgroep. Daar zullen meningen over verschillen en dat is in ons land ook mooi; je mag van mening verschillen (en toch respectvol en lief met elkaar omgaan).

Maar we zijn ook Amsterdammers! (import of niet). Dus hebben we een eigen mening, zijn  niet bang die te uiten en weten we het in principe altijd beter ;-). Dus als we geen landelijke speciale status krijgen dan verzinnen we er zelf één. En zo benoemen we onszelf tot de orde van Vitale Veterinaire Vrijwilligers*.

De VVV’ers werken door waar anderen stoppen. Met speciale protocollen zorgen wij ervoor dat de hulp aan dieren in (acute) nood doorgaat. Vogel, kat, hond, vleermuis of konijn. In het wild levend of huisdier. Baasje of bezorgde burger. Onze VVV’ers zijn er voor Amsterdam (en omstreken)!

~ Geschreven door gedreven vrijwilligers ~

* voor de goede orde; wij zijn geen dierenartsen en hebben geen diergeneeskundige opleiding gevolgd. Wij mogen ons daarom niet niet veterinair noemen. Het klinkt in de context en bij de afkorting alleen lekkerder. Dit is ludiek bedoeld, beschouw het alstublieft ook zo.