Voorwaarden

 • Je bent Amsterdammer of Diemenaar en 18 jaar of ouder
 • Je bent in het bezit van een stadspas met groene stip
 • Je identiteitskaart staat op dezelfde naam als je stadspas
 • De regeling geldt voor één huisdier per stadspas per stadspasjaar
  (Een stadspasjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus)
 • Je bent eigenaar van het huisdier
 • De behandeling is medisch noodzakelijk
  (Preventieve behandelingen, zoals  entingen, worden niet vergoed. Je dierenarts bepaalt of een behandeling medisch noodzakelijk of preventief is)
 • Honden, katten en konijnen krijgen bij het consult verplicht een chip
  (Het chippen en registreren is geheel gratis en de chip komt op naam en adres van de stadspashouder. Het chippen van andere dieren is niet verplicht en wordt ook niet vergoed)
 • Castratie en sterilisatie wordt alleen vergoed wanneer dit definitief is, tijdelijke castratie/sterilisatie wordt niet vergoed
 • Vergoeding voor castratie en sterilisatie is alleen van toepassing op honden, katten en konijnen
  Castratie of sterilisatie van overige huisdieren wordt niet vanuit de ADAM-Regeling vergoed
 • Tussentijds van dierenarts veranderen is niet mogelijk, tenzij je een conflict met je huidige dierenarts hebt en hier niet uit komt of tenzij het om een doorverwijzing gaat
  (overleg dit altijd met je huidige dierenarts en laat de dierenarts contact opnemen met Patricia van de Dierenambulance Amsterdam om te kijken hoe we hier samen uit kunnen komen)
 • Je vraagt een voucher aan bij afdeling Amsterdamse Dierenzorg van de Dierenambulance Amsterdam

Geldigheid voucher
De voucher is 3 maanden geldig, ingaande op datum van verwerken. Dit betekent dat je binnen 3 maanden voor een eerste bezoek (eenmalig gratis consult) naar de dierenarts moet gaan met je huisdier. Na dit eerste bezoek vervalt de 3 maanden regel. Alles wat wordt geconstateerd tijdens het eerste bezoek en wat door de dierenarts als medisch noodzakelijk wordt gezien, wordt deels vanuit de ADAM-Regeling vergoed tot de aandoening genezen is of tot het maximum van € 300,- is bereikt. Nieuwe (latere) aandoeningen die niet tijdens het eerste bezoek zijn besproken worden niet vanuit de ADAM-Regeling worden vergoed.

Gebruik de voucher verstandig: vraag de voucher pas aan als je een gezondheidscontrole voor je huisdier nodig vindt of wanneer je huisdier ziek is en/of je je hond, kat of konijn definitief onvruchtbaar wilt laten maken (castreren of steriliseren).

Naar de dierenarts
Met het vouchernummer dat je na aanvraag ontvangt, kun je zelf een afspraak maken bij een dierenarts in Amsterdam. Je geeft het vouchernummer door aan de dierenarts voor het eerste consult. Neem ook je identiteitskaart, je stadspas en eventueel het dierpaspoort mee. Let op: niet alle dierenartsen doen mee met deze regeling. Kijk hier voor een lijst met deelnemende dierenartsen.