Zwartkop met roodbruin hoofd

Ook voor is het soms gissen naar de vogelsoort. Maar bij dit vogeltje had de bemanning het goed: het is een zwartkopje! Dit werd ook bij Vogelopvang de Toevlucht bevestigd.

Zwartkopjes hebben we (gelukkig!) niet zo vaak op de ambulance en daarom herkennen we ze niet snel. Zeker niet wanneer het ook nog een een vrouwtje is.

De zwartkopjes hebben dezelfde grootte als koolmeesjes en dankt zijn naam aan het zwarte petje (kopje). Maar dat zwarte petje wordt alleen door de mannetjes gedragen, de dames onder de zwartkopjes hebben een roestbruin hoedje. Het verendek van de heren is grijs, dat van de dames is grijsbruin.

Je zal dit vogeltje niet snel zien vliegen, maar je kan het wel goed horen wanneer je weet welk geluid ze maken; dat is melodieus en gevarieerd. Kenmerkend zijn de luide, heldere en hoge tonen aan het einde van de zang. Bij onraad een herhaald “tek-tek”. (bron: Vogelbescherming Nederland​)