De Dierenambulance Amsterdam:

 • Is een vrijwilligersorganisatie opgericht op 8 mei 1978 en ondergebracht in de Stichting Centrale Dierenambulance op 18 juni 1980.
 • Biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde huisdieren, zwerfdieren en in het wild levende dieren (zoals zwanen, egels en vossen) na meldingen van particulieren of in opdracht van politie en brandweer.
 • Is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar, dankzij de inzet van onze circa 118 vrijwilligers en 11 betaalde medewerkers.
 • Voert meer dan 100.000 telefoon- en mobilofoongesprekken per jaar.
 • Verleent per jaar gemiddeld 11.000 keer hulp aan dieren in nood. Dit zijn circa 30 hulpverleningen per etmaal.
 • Ongeveer 70% van alle hulpverleningen betreft dieren zonder eigenaar: dieren uit de vrije natuur en zwerfdieren zonder portemonnee. Deze hulpverleningen blijven onbetaald en kunnen wij dus alleen doen dankzij de steun van onze donateurs, giften van particulieren en bedrijven en een bijdrage van de gemeente.
 • Vervoert in principe alle dieren, behalve ongedierte en vee en zolang ze maar in de ambulance passen.
 • Bemiddelt en regelt vervoer bij crematies of begrafenissen van huisdieren en registreert overleden zwerfdieren.
 • Vervoert in beslag genomen beschermde in- en uitheemse dieren in opdracht van de Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

Is erkend lid van de Federatie Dierenambulances Nederland. De circa 90 Dierenambulanceorganisaties in Nederland zijn allemaal autonome organisaties.

Overzicht van gedragscodes en richtlijnen die de dierenambulance Amsterdam onderschrijft

 • Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Organisaties
 • Regeling beloning directeuren van goededoelen
 • SBF-code voor goed bestuur
 • Gedragscode voor Fondsenwerving
 • Bel-me-niet register

Diverse documenten

Klik hier voor het jaarverslag 2020

Klik hier voor het jaarverslag 2019

Klik hier voor het meerjarenbeleidsplan 2019-2022

Klik hier voor informatie beveiligingsbeleid

Klik hier voor de statuten SCDA

Klik hier voor de meerjarenvisie 2016 – 2018

Klik hier voor het meerjarenbeleidsplan fondsenwerving

Klik hier voor het jaarverslag 2018

Klik hier voor het jaarverslag 2017

Klik hier voor het rapport inzake jaarrekening 2017

Klik hier voor het jaarverslag van 2016

Klik hier voor het rapport inzake jaarrekening 2016

Klik hier voor het rapport inzake jaarrekening 2015

Klik hier voor het rapport inzake jaarrekening 2014

Klik hier voor het bestuursverslag 2015