Nalaten

Speelt de liefde voor dieren en hun welzijn in jouw leven een belangrijke rol en hecht je veel waarde aan zorg aan dieren in nood? Dan kun je ook als je er niet meer bent hier een bijdrage aan blijven leveren door na te laten aan een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn.

Wist je trouwens dat Dierenambulance Amsterdam als ANBI is vrijgesteld van de erfbelasting? Indien je ons opneemt in je testament komt 100% van je erfenis ten goede aan het helpen van de dieren.

Graag willen wij je attenderen op de handige website TestamentTest.

Veel mensen willen graag weten hoe het geregeld is met hun erfenis en wat ze eventueel nog kunnen regelen om het te verbeteren. In de praktijk blijkt dat het erfrecht best lastig kan zijn en bovendien dat het per situatie anders kan zijn.
De TestamentTest is gemaakt om, op basis van een aantal eenvoudige vragen, snel en eenvoudig duidelijkheid te geven over de eigen situatie en mogelijkheden.

Bovendien laat de TestamentTest actief de vele mogelijkheden zien om goede doelen te steunen na overlijden. Ook hier blijkt in de praktijk dat veel  mensen best bereid zijn om een goed doel te steunen na hun overlijden maar dat ze niet goed weten op welke wijzen dit allemaal mogelijk is.
Ook wordt het onderwerp ‘goede doelen steunen’ in veel gevallen simpelweg niet besproken als een testament wordt gemaakt bij de notaris. De TestamentTest wil hierin verandering brengen door uitdrukkelijk aandacht te schenken aan goede doelen in het testament advies.

Nalaten aan de Dierenambulance Amsterdam kan op twee manieren: met een legaat of door de Dierenambulance Amsterdam als erfgenaam op te nemen in je testament. Beide zaken dienen te worden geregeld door je notaris. Deze kan je ook het beste adviseren over de opties in jouw specifieke situatie.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over nalaten aan de Dierenambulance Amsterdam? Neem dan contact op met Margje de Jong via directie@dierenambulance-amsterdam.nl.