Keurmerken

Algemeen nut beogende instellingen - ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.

De Stichting Centrale Dierenambulance is sinds 1 januari 2008 fiscaal als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer 005284612 geregistreerd.

Meer informatie over ANBI lees je hier.

CBF-Erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.
Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Klik hier om ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Keurmerk Diervervoer

De Dierenambulance Amsterdam heeft erkenning van het Nationaal Keurmerk Dierenambulances
 
Behoud van deze erkenning is een van de subsidievoorwaarden van de gemeente Amsterdam maar ook belangrijk voor samenwerking met professionele partners.
 
Om de erkenning te kunnen behouden dient blijvend te worden geïnvesteerd in het onderhoud van de auto’s, de berijders, de uitstraling en uitrusting van de auto’s. Er zijn bijzondere voorwaarden gesteld aan het vervoerscompartiment van de ambulance.